Ke 17.10.2018:
Rata varattu klo:
10.00-11.00
16.00 - 21.00